Det här vill vi

Ungsvenskarna är ett demokratiskt socialkonservativt ungdomsförbund med nationalistisk grundsyn. Vår konservativa idé bygger på strävan efter ett land präglat av de värden som länge varit vägledande i Sverige – trygghet, tradition och tillhörighet. Vi ser därför ett återupprättat folkhem som den viktigaste grundstenen i återuppbyggandet av en välmående nation. Ungsvenskarna är en del av Sverigedemokraterna. Ungdomsförbundets främsta uppgifter är att förbereda unga människor för att bli framtida sverigedemokratiska politiker och att opinionsbilda bland unga.

Seriös migrationspolitik

Sverige är fullt och vi kan inte ta emot fler, tvärt om bör fler migranter återvandra till sina hemländer.

Seriös migrationspolitik

En riktig skola

Svensk skola ska återigen vara en
skola i världsklass. Skolan ska vara
kunskapsbaserad och fri från kriminalitet

En riktig skola

Trygghet på riktigt

Satsa på rättsväsendet, höj straffen
och slopa sossarnas rabatter på brott.I vårt Sverige lönar det sig inte att vara kriminell.

Sänkta el- och bränslepriser

Sänkta el- och bränslepriser

Utan bilen stannar Sverige, sossepriserna måste bort
så att hela Sverige kan leva. Mer kärnkraft ska byggas
för att pressa ner elpriserna.

Aktuellt