Bostadspolitik

Bostadspolitik

Ungsvenskarna anser att en god tillgång till lättillgängliga bostäder är grundläggande för att Sverige ska kunna fortsätta utvecklas socialt och ekonomiskt. Rådande bostadsbrist tvingar ungdomar att välja bort högre utbildning, många blir nödgade att bo kvar hos sina föräldrar och allt för många har svårt att flytta hemifrån. Situationen på bostadsmarknaden för unga är helt enkelt oacceptabel. Ungdomar är ofta de som drabbas värst av bristen då de i större utsträckning saknar kontakter, kötid och kapital för att köpa eget boende. Vi motsätter oss helt fria marknadshyror då detta kortsiktigt skulle leda till en svårare och mer kostsam hyresmarknad – inte minst för redan hårt utsatta ungdomar.

Trots det skriande behovet av fler bostäder i alla dess former så byggs det alldeles för lite vilket varit fallet under en längre tid. Även fast det rent faktiskt byggs ett stort antal bostäder räcker de helt enkelt till, Sveriges befolkning växer för mycket på grund av invandringen. Utöver god tillgång till lägenheter anser Ungsvenskarna att bygga bostäder är mer än att bygga människoförvaring. Vi förstår vikten av estetiskt tilltalande stadskärnor och omgivningens påverkan på människans tillvaro och psykisk ohälsa. Det säger sig självt att även ett ordentligt bostadsbyggande är tandlöst så länge vi fortsätter att ta emot fler invandrare per år än vad det byggs bostäder till. Ungsvenskarna ser därför en kraftigt minskad invandring och en skyndsamt påbörjad återvandring som två centrala frågor för att lösa bostadsbristen. 

Studentbostäder

Många unga försöker skaffa sitt första riktiga boende när de studerar. Ungsvenskarna vill se en kraftig ökning i byggandet av studentbostäder. Vi vill förenkla och möjliggöra användningen och exploatering av kommunal mark till offentliga och privata företag för att bygga fler studentbostäder. Genom att förenkla byggprocessen för studentlägenheter och införa gynnsamma skattereformer så skall fler företag lockas till att investera och bygga studentbostäder. 

Avskaffa diskriminering av svenskar på bostadsmarknaden

Boverket kom redan 2015 med förslag på att ge personer med ”särskilda behov” (läs asylsökande) förtur i bostadsmarknaden. Det innebar att man öppnade upp för ren och skär diskriminering av de som inte antas uppfylla dessa särskilda behov, i de flesta fall är det svenskar. De senaste åren har vi sett skräckexempel på hur kommuner inte bara slänger ut andra boendegäster utan även köper bostadsrätter på den privata marknaden för att sedan upplåta dem till asylsökande. 2018 rapporterade Hem & Hyra att hela 109 kommuner gav förtur i bostadskön till nyanlända. Vi Ungsvenskar motsätter oss detta och anser att härkomst inte ska påverka ens ställning på bostadsmarknaden. Sverige ska inte ha en rasistisk bostadsmarknad.

Sveriges ghetton: gör om, gör rätt

Det bör inte komma som en nyhet att Sveriges så kallade utsatta områden till stor del har växt fram i miljonprogramsområden. Detta är tyvärr ingen tillfällighet då stadsplaneringen och prisklasserna på dessa bostadsområden bidrar till det fortsatta förfallet av Sveriges förorter. Ungsvenskarna vill gå i Danmarks fotspår och initiera ett storskaligt projekt i syfte att till riva och bygga om dessa områden. Ett sådant program skulle gå ut på att riva utdaterade lägenhetskomplex och bygga om dem till annat än lågkostnads hyresrätter. På så vis menar vi på att den demografiska uppställningen i dessa områden kan brytas upp och som ett resultat främja assimileringen.