Familjepolitik

Ungsvenskarna vill se en familjepolitik där barnets bästa alltid kommer i första hand. Allt för länge har svensk familjepolitik tenderat till att enbart fokusera på föräldrarnas olika rättigheter och villkor, vilket har medfört att barnperspektivet har hamnat i skymundan. Ungsvenskarna vill stärka familjernas trygghet redan från början av graviditeten, vidare tills dess att barnet är fött och givetvis under hela barnets uppväxt.

Till skillnad från de flesta andra ungdomsförbund tycker vi ungsvenskar att varje familj ska få bestämma över sin egen situation så långt som det är möjligt. Vi vet att varje familj är unik, precis som att varje barn är unikt – och att familjerna därför också har olika förutsättningar. Staten kan omöjligt skapa en perfekt politik som passar alla familjer och deras vardag. Varje familj vet bäst själv hur deras situation ser ut och vad som behövs för att just deras familj ska fungera och må så bra som möjligt. Ungsvenskarna är övertygade om att trygga och starka familjer skapar trygga och harmoniska samhällen. Därför måste också familjens villkor få stå i centrum och barnens välmående få visa vägen.

Avskaffa pappamånaderna

Att avskaffa de kvoterade pappamånaderna och låta familjerna själva bestämma över hur många dagar som ska tas ut av respektive förälder tycker vi är en självklarhet. Ungsvenskarna ser gärna att barnet får mycket tid med båda sina föräldrar men staten kan omöjligt veta vad som passar varje familj bäst. Därför anser vi att föräldrarna själva måste få avgöra hur deras föräldraledighet fördelas givet deras unika livssituation.

Införa fler föräldradagar och vårdnadsbidrag

Föräldrarna behövs som allra mest då barnen är som allra minst för att ge dem närhet och trygghet. Därför vill Ungsvenskarna införa fler föräldradagar. Vi vill också erbjuda alla barnfamiljer, med barn i åldrarna 1-3 år, att även fortsättningsvis ha möjligheten att plocka ut vårdnadsbidrag. Regeringen har tyvärr avskaffat det kommunala vårdnadsbidraget, något vi önskar återinföra.

Utöka möjligheten till deltidsarbete

Ungsvenskarna tycker att det är viktigt att barnet och föräldrarna får så mycket tid som möjligt med varandra. En trygg och stabil familjesituation är helt avgörande för att barnen ska få en trygg uppväxt. Med anledning av detta vill vi stärka rätten till deltidsarbete för föräldrar med barn upp till 12 år. Dessa föräldrar bör kunna arbeta 50 % om de så vill, för att kunna spendera mer tid med barnen och familjen.