Försvars- och säkerhetspolitik

Ungsvenskarna tror på att Sverige och våra svenska demokratiska principer är värda att försvara. Världen har visat sig vara mindre säker och pålitlig än vad politikerna, som i stort sett avvecklade Sveriges försvarsförmåga, trott. Verkligheten har dock kommit ikapp de flesta så idag råder större samstämmighet gällande behovet av stora investeringar i vårt försvar. Att Sverigedemokraterna var först på bollen även i den frågan är ingen hemlighet och det är ett faktum att vi tillhör de mest försvarsvänliga ungdomsförbunden. Rysslands invasion av Ukraina såväl som olika terrororganisationers agerande i primärt Mellanöstern och Afrika – men även inom Europa – har återigen belyst vikten av vår förmåga att försäkra nationell säkerhet och behovet av fullständig upprustning.

Ingen i Sverige ska behöva känna fruktan för varken terrorangrepp eller direkta krigshandlingar mot vårt land. Med den vetskapen blir det enda logiska agerandet en kraftig upprustning av Försvarsmakten och ett återupprättande av civilförsvaret. Därför förespråkar vi ungsvenskar en stark och uthållig försvars- och säkerhetsförmåga, en tryggad personal och materielförsörjning genom plikt samt stora satsningar på svensk försvarsindustri oavsett Sveriges relation till Nato.

Återaktivera en fullständig värn- och civilplikt

I och med avskaffandet av värnplikten så förlorade Sverige mer än bara rekryteringsunderlag till Försvarsmakten. Vi förlorade även folkförankringen i försvaret. Ungsvenskarna vet att alla har en plats vid försvarandet av Sverige i händelse av kris eller krig. Därför vill vi att alla svenska ungdomar skall genomföra en mönstring för att bli bedömda om vart de med sina unika egenskaper platsar bäst, antingen i det militära försvaret eller inom det civila försvaret. Inom något av dessa två områden skall de slutligen utbildas och tjänstgöra.

Ökad samhällelig förståelse för vårt försvar

Den allmänna förståelsen i Sverige för vad vårt försvar är och vad det syftar till lämnar mycket att önska. Detta är någonting som vi ungsvenskar vill råda bot på då vi är övertygade om att en bättre relation mellan samhället i stort och vårt försvar innebär en förbättrad dialog och utökat intresse för vår allas försvarsmakt. Därför vill vi se att försvarsmakten i större utsträckning deltar i offentliga tillställningar, besöker skolor, arrangerar studiebesök och så vidare. På detta sätt blir försvarsmakten en naturlig del av samhället och de kan få den uppskattning de förtjänar för det arbete de gör.

Kampen mot terrorismen och terrorrekrytering

Ungsvenskarna anser det vara av högsta vikt att bekämpa nationell som internationell terrorism. Sverige skall också vara en del av fortsättningsarbetet i återuppbyggnaden av områden som blivit befriade från terroristers ockupation för att skapa stabilitet i regionen. Rekrytering och propagandaspridning på internet eller i religiösa byggnader ska motverkas med alla medel och inte möjliggöras i samhället. En kombination av militär-, cyber-, och ideologisk stridsföring är vår enda möjliga långsiktiga framgång mot dessa hot.