IT-politik

Ungsvenskarna tror på idén om ett fritt och ocensurerat internet. Att reglera och styra över någonting som existerar utanför nationens gränser tillhör inte svenska politikers uppgifter.

Vi säger nej till särbehandling av informationsflödet över internet. Vi anser att yttrandefriheten är en av de mest grundläggande och viktiga rättigheterna i ett demokratiskt samhälle och att ett av de bästa sätten att nyttja denna rättighet är via internet. Vi tror på att starkt skärpa åtgärderna mot brottslingar och den organiserade brottsligheten samtidigt som vi är kritiska till massövervakningen av det svenska folket. Därför vill vi ge polisen fler verktyg att övervaka och förhindra brottslighet utan att kränka laglydiga medborgares integritet. Vi tycker det är oroväckande att EU genom sina direktiv tvingar bolag att filtrera och censurera informationsflöden online. Vi anser även att detta är ett övertramp mot den digitala yttrandefriheten.

Slopa kemikalieskatten

Ungsvenskarna är för ett avskaffande av kemikalieskatten som infördes 2017 för att ”minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel” som används i elektroniska varor. Denna straffskatt leder till sämre marginaler för företag som säljer elektronik och färre arbetstillfällen inom branschen, samtidigt som den leder till en ökad import av varor som annars hade kunnat säljas i Sverige. Allt detta utan att påverka mängden farliga kemikalier i samhället då detta redan regleras genom EU:s REACH-förordning. Kemikalieskatten har slagit särskilt hårt mot IT-branschen i Sverige då skatten omfattar så många olika produkter.

Avskaffa CopySwede

CopySwede sköter det svenska kompensationssystemet för privatkopiering som säger att alla datorer och lagringsprodukter som säljs i Sverige ska beläggas med en kopieringsavgift. Avgiften ska i någon mån ersätta den inkomsten som upphovsmännen förlorar på den så kallade privatkopieringen. Detta påverkar en stor del av försäljningspriset och straffar alla elektronikintresserade, speciellt ungdomar och studenter. År 2018 var Sverigedemokraterna med och röstade igenom ett förslag om att utreda möjligheten att avskaffa CopySwede i dess nuvarande form. Till dess att detta skett är Ungsvenskarna starka motståndare till kompensationssystemet för privatkopiering.

E-Sport som en officiell idrott

Ungsvenskarna anser att E-sporten ska klassas som en officiell idrott för att ge e-sporten samma förutsättningar som annan sport och idrott i Sverige. Den växande trenden av e-sporten bland unga engagerar miljontals entusiaster över hela världen. Det finns dedikerade tv-kanaler just med e-sporter och dataspelsfestivaler såsom ”Dreamhack” organiseras. 

Sverige har väldigt goda förutsättningar i form av bland annat välutbyggd IT-infrastruktur, vilket resulterar i att Sverige har många svenska elitspelare. Sverige är ett av de absolut största länderna inom e-sporten och därför anser vi att e-sporten bör klassas som en officiell idrott. Det kommer leda till att spelarna kan söka bidrag från lokala e-sportföreningar och att stora svenska e-sportevent skulle kunna ta emot utländska tävlande utan några hinder såsom turistvisum.