Jordbruk- och djurskyddspolitik

Ungsvenskarna förstår vikten av en levande landsbygd då det är en ren vinstaffär för vårt samhälle. Dels genom en ökad produktion av miljövänlig och närproducerad mat men även genom ökade arbetstillfällen. I Sverige ökar efterfrågan på livsmedel som är producerade på ett etiskt och miljövänligt sätt och därför måste svenskt jordbruk stärkas. 

Svensk djurhållning är på många sätt världsledande vilket dessvärre är likställt med höga kostnader som äter upp böndernas önskade marginaler. En verksamhet måste vara vinstdrivande för att överleva men anledningen till att många svenska jordbruk inte är det idag beror på den orimliga konkurrens de utsätts för som en konsekvens av EU:s inre marknad. Därför vill vi se till att Sverige ställer tuffare krav på importerade animalieprodukter för att inte inhumant producerat kött fullt med antibiotika ska kunna konkurrera ut svenska bönder.

Ett nytt och växande hinder svenska bönder möter är de stigande priserna på allt från råvaror till energi. Sossepriser på drivmedel och el sätter käppar i hjulen för de bönder som är mest känsliga för förändringar i priserna. 

Vår kärlek till våra djur slutar inte på bondens åkrar utan även de djur som lever i resten av vårt samhälle önskar vi värna om. Att någon kan klara av att inte behandla djur med den respekt de förtjänar ligger bortom vår förståelse men då så tyvärr är fallet ämnar vi göra allt för att skydda dem. 

Hårdare tag mot vanvård av djur

För många av oss är våra djur något heligt och att vanvårda dem upplevs som en surrealistisk mardröm. Tyvärr finns det de som inte respekterar och värnar djur på rätt sätt, till och med dem som utsätter dem för sadistiska övergrepp av olika slag. Detta kan vi ungsvenskar aldrig acceptera och vill därför inrätta en riktig djurpolis, höja straffen för djurplågeri och inrätta grovt djurplågeri som brottsrubricering.

Mobila slakterier

Varje år avlider omkring 200 000 djur i samband med transporter i Sverige. Resorna i transportfordon kan också vara mycket påfrestande för djur som naturligt är fria varelser. Det är inte ovanligt att temperaturen i transportfordonen når upp till 40 grader. Trängsel med okända individer, lastbilens hastiga rörelser samt extrema temperaturer är exempel på några faktorer som under resans gång bidrar till ökad stress och har en negativ inverkan på djurens välmående.

Möjligheten till mobila slakterier främjar bättre djurhållning och kan undvika att utsätta djuren för onödig stress, samt minska antalet dödsfall och skador kopplade till djurtransporter.

Förbud mot religiös slakt

Ungsvenskarna tycker att djurens rätt går före religion och anser därför att all form av religiös slakt som orsaka onödigt lidande för djuret ska förbjudas. Det ska även vara förbjudet att importera religiöst slaktat kött som kraftigt avviker från svensk djurskyddslagstiftning och allt religiöst slaktat kött ska tydligt märkas. Ett djur ska inte behöva lida på grund av en trosuppfattning. Ett djur ska avlivas på minst smärtsammaste sätt och inte på något annat vis till följd av en viss kultur eller religion.