Kriminalpolitik

Sverige har en alldeles för hög brottslighet och kriminaliteten ökar inom en rad områden. Antalet anmälda brott blir fler samtidigt som en allt mindre andel klaras upp. Svenska ungdomar lever i ett samhälle som skulle chockera dem som växte upp i Sverige för ett par decennier sedan. Ett samhälle fyllt av gängvåld, förnedringsrån, dödsskjutningar och sexualbrott. Ungsvenskarna ser den utbredda kriminaliteten som ett av de största hoten mot svenskars välbefinnande och kriminalpolitik är således ett för oss prioriterat sakpolitiskt område.

Vi strävar efter ett samhälle som bygger på tillit mellan människor. Man ska inte behöva vara rädd för att bli utsatt för brott, oavsett plats eller tid på dygnet. När brottslighet väl förekommer så ska man kunna lita på samhällets rättskipande institutioner. Polisen ska finnas till hands och myndigheterna ska erbjuda såväl stöd som ett skäligt skadestånd så att brottsoffren får upprättelse i enlighet med proportionalitetsprincipen. En lagöverträdare ska även bli tilldelad ett hårt straff så att förtroendet för det svenska rättsväsendet upprätthålls. Vi slår fast att det krävs åtgärder på alla plan för att uppnå detta.

Sänkt straffmyndighetsålder och avskaffad ungdomsrabatt

Unga kriminella är ett stort problem i Sverige och grov kriminalitet har krupit allt längre ner i åldrarna. Idag är trenden tydlig: unga förövare blir allt fler och rättsväsendet saknar förmåga att tackla problemet. Bland de fall som årligen läggs ner för att den misstänkte var under 15 år återfinns flertalet mord, våldtäkter och misshandelsfall. I samband med att fler förövare blir yngre föryngras även brottsoffren. Straffmyndighetsåldern bör därför sänkas från 15 till 13 år. Detta i kombination med avskaffad ungdomsrabatt och mängdrabatt kan på allvar stävja dagens utbredda brottslighet.

Fler poliser med bättre verktyg

Poliser tillbringar idag mycket tid på kontor och är nästan bara i offentligheten när ett brott begåtts, i bästa fall. Detta förknippar polisen med otrygghet. Vi vill att polisens närvaro ska associeras med trygghet och föreslår därför att civil personal tar över de administrativa uppgifterna och att poliser blir ett naturligt inslag i stadsbilden. För att ungdomar ska få möjlighet att utveckla en god relation till polisen och respekt för deras arbete föreslår vi att polisen regelbundet ska besöka skolor, särskilt de som är mest utsatta för brottslighet. Detta förslag måste kombineras med riktade satsningar för att säkerställa att polistätheten ökar ordentligt, samtidigt som resurser tillkommer behöver verktygen bli fler. 

Utvisningar på riktigt

Idag är det bara en av fem dömda utländska våldtäktsmän som utvisas. Ungsvenskarna ser detta som ett stort problem och anser att de som har förbrukat sin rätt att befinna sig i Sverige genom att begå grova brott, förtjänar inte att stanna kvar och ta del av fördelarna som finns i Sverige. Vi tycker att svenska skattebetalarna ska inte behöva betala för fängelseplatser åt andra länders kriminella. 

Det ska vara obligatoriskt att pröva utvisning om en utlänning begår ett brott och brott som leder till fängelsestraff ska medföra utvisning.  Sverige ska inte behöva ha ansvar för andra länders kriminella och respekterar man inte våra lagar i Sverige får man åka hem.