Att förebygga är effektivare än att kurera inom vården. Ungsvenskarna arbetar därför för en vård- och omsorgspolitik som har fokus på förebyggande människocentrerade aktioner som utgår från att alla ska ha rätt till ordentligt vård oavsett var i landet man bor.

Trots höga skatter håller svensk sjukvård idag inte tillräckligt hög standard ur ett internationellt perspektiv. Exempel på det är att antalet sjukhusplatser har minskat kraftigt, samt att en person i stort behov av sjukvård kan tvingas vänta i timmar på en akutmottagning. Psykiatriska vården, särskilt för barn och ungdomar, är underfinansierad och underbemannad, ävenledes flera andra verksamheter inom vården. Vårdpersonal är inte sällan överbelastade med byråkratiskt arbete som istället bör delegeras till civilt anställda. Primärvården saknar investeringar på personalen och verksamheterna vilket försämrar det förebyggande arbetet som hälsan kräver. Därför skapar vi en ny politik som ska bidra till vårdpersonalens ständiga arbete mot dessa utmaningar med mål att öka medborgarnas livskvalité.

Förbättrad arbetsmiljö inom vården

Det råder idag stor underbemanning inom vården vilket genererar allt längre vårdköer och allt mer överbelastad personal. För att komma till bukt med detta måste vi höja vårdyrkets status genom kompetenslyft, yrkeslegitimation för undersköterskor, utökad möjlighet till heltid respektive rätten till deltid för vårdpersonal med mera. Tillsammans med ett generellt lönelyft kan vi verka för både god vård och god arbetsmiljö.

Sluta premiera illegala invandrare i vården

Den förra alliansregeringen valde 2013 att tillsammans med Miljöpartiet ge människor som befinner sig illegalt i Sverige en särställning inom vården. Idag erhåller illegala i praktiken kostnadsfri sjuk- och tandvård samtidigt som över 100 000 pensionärer, enligt PRO, avstår från tandvård för att de inte har råd. Vi menar att illegala självklart ska ha rätt till akutsjukvård men vi kan inte ha ett system som gagnar dem som väljer att gå under jorden samtidigt som det belastar svensk välfärd och bekostnad av skattebetalarna.

Fokus på primärvården

Primärvården har möjligheten, med få resurser, att förebygga och behandla de vanligaste åkommorna som kan drabba en människa. Med ökade insatser på primärvården kan man minska kostnaderna och efterfrågan på specialistvård och sjukhusinläggningar, vilket frigör resurser för de patienterna med större behov av dessa. Förebyggande arbetet har direkt effekt i medborgarnas livskvalité genom att minska antal insjuknande och sjukskrivningar.