Vad vi vill

Det här vill vi

Ungsvenskarnas idé för Sverige bygger på strävan efter ett land präglat av de värden som länge varit vägledande i Sverige – trygghet, tradition och tillhörighet. Vi ser därför ett återupprättat folkhem som den viktigaste grundstenen i återuppbyggandet av en välmående nation.

Våra viktigaste frågor

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället.
Dessa fyra frågor är särskilt viktiga för oss:

Seriös migrationspolitik

Sverige har tagit emot fler invandrare än vad landet klarar av ekonomiskt, socialt och kulturellt. Detta har lett till parallella samhällsstrukturer och separata rättssystem. Vissa delar av landet hör geografiskt sett till Sverige men är kulturellt sett i en annan del av världen. Den förda integrationspolitiken har varit kravlös och lett till en uppoffring av svensk kultur. Ungsvenskarna vill se en politik där invandrare anpassar sig till svenska seder och värderingar. Det ska inte vara ett val om man vill anpassa sig till det svenska samhället utan det ska vara tydligt att man förväntas integreras eller lämna Sverige.

Trygghet på riktigt

Sverige har alldeles för hög brottslighet och idag lever ungdomarna i ett samhälle fyllt av gängvåld, förnedringsrån, dödsskjutningar och sexualbrott. Varannan svensk är allvarligt oroad över ökad brottslighet och ser på den negativa utvecklingen som ett av de största hoten mot svenskarnas välbefinnande. Ungsvenskarna anser att unga förtjänar bättre än så här. Vi vill därför genomföra stora satsningar på rättsväsendet, ge polisen verktyg och förutsättningar de behöver, skärpa straffen, slopa straffrabatter, sänka straffmyndighetsålder samt utvisa utländska kriminella.

En riktig skola

En riktig skola

Skolan ska vara en trygg arbetsplats för både elever och lärare, tyvärr är det inte så idag. Faktum är att den svenska skolan är en av de mest brottsutsatta platserna som finns. En av fem lärare uppger att de funderar på att sluta på grund av hot och våld. Nästan hälften av svenska elever uppger att de utsatts för våldsbrott och stöld de senaste tolv månaderna.

Billigare bränsle

Höga drivmedelsskatter innebär ingen fördel för klimatet och slår hårt mot alla de som lever med små ekonomiska marginaler, exempelvis barnfamiljer, pensionärer och lantbrukare. I Sverige ligger drivmedelspriserna i överkant internationellt sett vilket är helt orimligt eftersom det skapar ojämlika förhållanden. Även reduktionsplikten måste minskas.

Viktiga frågor för oss

Bostadspolitik

Ekonomi- och arbetsmarknadspolitik

EU-politik

Familjepolitik

Försvars- och säkerhetspolitik

Infrastruktur- och trafikpolitik

IT-politik

Jämställdhetspolitik

Jordbruk- och djurskyddspolitik

Kriminalpolitik

Kulturpolitik

Migration- och assimilationspolitik

Miljö- och energipolitik

Socialpolitik

Utbildningspolitik

Utrikespolitik

Vård och omsorgspolitik

Vilka vi är